Gemiddelde beoordeling door buitendienst medewerkers:

7,6

VITALITEIT BUITENDIENST VERGROTEN

Hoe maak je een groep buitendienstmedewerkers bewust van hun vitaliteit én vergroot je hierbij persoonlijke verantwoordelijkheid?

De buitendienst van Gemeente Deurne is verantwoordelijk voor een veilige, schone en mooie leefomgeving voor de inwoners. In weer en wind zorgt de buitendienst ervoor dat dit voor mekaar komt. Zonder hun belangrijke werk verslechterd het straatbeeld en ontstaan onveilige situaties.

Om dit werk uit te kunnen voeren is het belangrijk dat medewerkers goed in hun vel zitten, zowel mentaal als fysiek.

Gemeente Deurne vroeg Aanpakkers daarom om een traject te verzorgen. Het doel van het traject was om de bewustwording van hun vitaliteit te vergroten en te zorgen dat zij hier zelf meer verantwoordelijkheid in pakken

DE UITDAGINGEN

 • Vitaliteit (in de breedste zin) bespreekbaar maken.
 • De buitendienst medewerkers zijn harde werkers die niet altijd makkelijk hun (lichamelijke) grenzen aangeven en aanvoelen.  
 • Medewerkers actief betrekken bij het onderwerp vitaliteit, dat een ver van hun bed show lijkt te zijn.
 • Aanspreken op persoonlijke verantwoordelijkheid.

HET PLAN

In 4 interactieve en praktische sessies zijn we aan de slag gegaan. 6 enthousiaste ambassadeurs van de buitendienst vertegenwoordigden het gehele team. De doelen van deze sessies:

 1. Samen ervaren en ontdekken wat er goed gaat en beter kan op het gebied van vitaliteit.
 2. Verkennen hoe je er op dit moment zelf voorstaat én leren om je lichaam in te schatten (ook als je ouder wordt).
 3. Zélf praktische en haalbare ideeën bedenken om persoonlijke vitaliteit en die van collega’s te vergroten.

WAT HEBBEN WE (O.A.) GEDAAN?

 1. De monteurs hebben een parcours afgelegd met een ouderdomspak om de fysieke beperkingen te ervaren over 10 jaar.
 2. Zorgen dat elke buitendienstmedewerker zich veilig voelt om te praten over dit onderwerp.
 3. Geïnventariseerd welke uitdagingen medewerkers ervaren om hun vitaliteit op pijl te houden tijdens en na het werk.
 4. Haalbare ideeën gegeneerd voor het vergroten van persoonlijke vitaliteit en die van collega’s

GEMEENTE DEURNE OVER DE RESULTATEN:

Wat heeft dit jullie opgeleverd?

 • Meer verbinding en betrokkenheid binnen het team.
 • Medewerkers hebben de verantwoordelijkheid genomen om na te denken hoe het werk beter en vitaler kan worden uitgevoerd.
 • Het traject is bedacht voor én door de buitendienst.
 • Meer aandacht voor het fysiek zware werk van de buitendienst.
 • Bewustwording voor duurzame inzetbaarheid is vergroot.
 • Concrete én haalbare ideeën, namelijk: medische sportfittest, financiële bijdragen voor persoonlijk sportabonnement en de inzet van een teamcoach.

 Waarom hebben jullie voor Aanpakkers gekozen?

We hebben voor Aanpakkers gekozen omdat jullie visie en aanpak ons aanspreekt. Al snel werd duidelijk dat jullie veel ervaring hebben met praktische doelgroepen. Jullie zijn uitstekend in staat om de wensen van de werkgever en de doelgroep op een praktische manier op elkaar af te stemmen. Jullie verstaan de taal van de werkgever én werknemer. Dit heeft enorm bijgedragen aan het succes van het traject.

Wat kenmerkt jullie samenwerking?

Kenmerkend voor de samenwerking met Aanpakkers zijn de korte lijnen. Er wordt continue afgestemd op wat er leeft bij de doelgroep en op een praktische manier hierop ingespeeld.

Aanpakkers creëert tijdens de sessies veiligheid en rust. Hierdoor durven medewerkers zich open te stellen en te delen wat er op het hart ligt. Daarnaast weten jullie op een toegankelijke manier een spiegel voor te houden en zorgen ervoor dat wollige HR-termen worden omgezet in de taal die aansluit bij de praktische doelgroep.

Resultaten

Gemiddelde beoordeling van de buitendienst medewerkers:

7,6

“Een echte eyeopener was het ouderdomspak dat nabootst hoe je er fysiek over 10 jaar voor staat. Dit maakte écht iets los in het team. De sfeer tijdens het traject was weliswaar ontspannen, maar het was behoorlijk confronterend om je bewust te worden van het feit dat je lichaam veroudert.”

Buitendienst medewerker Guus