Gemiddelde beoordeling door supervisors:

8,6

DELTA HOTEL: VAN (KEUKEN)EILANDJES NAAR EFFECTIEF COMMUNICEREN

Hoe zorg je ervoor dat de keuken en bediening van een hotel beter samenwerken én dat de manier van leidinggeven hieraan bijdraagt? Dit was de vraag van Delta Hotel Vlaardingen. Delta Hotel Vlaardingen is een 4 sterren hotel met de sfeer van een familiebedrijf en heeft als ambitie het meest enthousiaste hospitality bedrijf van NL te zijn.

De supervisors (leidinggevenden) bediening en keuken van het Delta Hotel sturen de mensen in het hotel aan en leveren een grote bijdrage aan het totale resultaat.

Hun rol is cruciaal in het creëren van een goede samenwerking en begrip tussen de teams keuken & bediening.

Delta Hotel vroeg Aanpakkers daarom om een leiderschapsprogramma te verzorgen. Het doel was om tot een gezamenlijke leiderschapsvisie te komen,  meer onderling begrip te realiseren en leiderschapsvaardigheden te versterken.

DE UITDAGINGEN

Zorgen dat de supervisors:

 • Hun grenzen aangeven zonder de ander te verwijten
 • Zich kwetsbaar opstellen door eigen uitdagingen en beperkingen te delen
 • Hun manier van leidinggeven laten aansluiten bij wat de ander nodig heeft
 • Anderen kunnen aanspreken op persoonlijke verantwoordelijkheid
 • Zich beter kunnen inleven in de belevingswereld van de ander

HET PLAN

In 4 interactieve en praktische sessies zijn we aan de slag gegaan met 7 supervisors. De doelen van deze sessies:

 1. Samen ervaren en ontdekken wat er goed gaat en beter kan op het gebied van leiderschap & communicatie.
 2. Reflecteren waar je goed in bent als supervisor, maar ook waar je valkuilen liggen en waar je nog kunt groeien.
 3. Tot een eenduidig leiderschapsprofiel te komen om samen één lijn te creëren.
 4. Meer onderling begrip tussen de keuken en bediening

WAT HEBBEN WE (O.A.) GEDAAN?

 1. De supervisors hebben samen bepaald welke eigenschappen belangrijk zijn voor een leider bij het Delta Hotel.
 2. Geoefend hoe je negatief gedrag van de ander op een positieve manier kunt corrigeren.
 3. Zorgen dat elke supervisor zich veilig voelt om te praten over zijn/haar persoonlijke uitdagingen.
 4. Verantwoordelijkheid vergroten van persoonlijk leiderschap.
 5. Ontdekken welke manier van leiddinggeven past bij welk type medewerker.

DELTA HOTEL OVER DE RESULTATEN:

Waarom hebben jullie voor Aanpakkers gekozen?

Al lange tijd wilden we aan de slag met de ontwikkeling van onze supervisors, maar we kwamen steeds niet tot een goede match met trainers die passen bij onze medewerkers. We hebben voor Aanpakkers gekozen omdat direct duidelijk was dat jullie aansluiten bij de mensen uit de praktijk. Jullie spreken hun taal en stellen je gelijkwaardig op. Dat vinden wij enorm belangrijk. Dit heeft dan ook absoluut bijgedragen aan het succes van het traject en de positieve ervaring van de deelnemers.

Wat heeft dit jullie opgeleverd?

 • Meer begrip en betere samenwerking tussen de keuken en bediening.
 • Zelfvertrouwen is toegenomen om anderen aan te spreken op hun gedrag.
 • Onderlinge communicatie is verbeterd.
 • Meer aandacht voor de persoonlijke uitdagingen van de ander.
 • Bewustwording voor eigen gedrag en ontwikkelpunten.
 • Concreet leiderschapsprofiel om als supervisors eenduidige kaders mee te geven aan medewerkers.

Wat kenmerkt jullie samenwerking?

Kenmerkend voor de samenwerking met Aanpakkers zijn de korte lijnen en het persoonlijke contact. Jullie oprechtheid en betrokkenheid onderscheid jullie waardoor het prettig samenwerken is. Daarnaast zijn jullie uitstekend in staat om de behoeften van de werkgever en medewerkers te vertalen naar een praktische aanpak die impact maakt.

Tijdens de sessies creëren jullie op een persoonlijke en toegankelijke manier veiligheid waardoor medewerkers zich gemakkelijk open durven te stellen en zelfs persoonlijke en kwetsbare dingen delen. Het is een groot compliment dat de deelnemers voor de langer termijn met jullie aan de slag willen!

.

Resultaten

Gemiddelde beoordeling van de supervisors:

8,6

In de horeca kunnen de keuken en bediening nogal eens kort door de bocht gaan richting elkaar. Het heeft ons echt inzicht gegeven hoe je een boodschap op een totaal andere manier kunt overbrengen zonder te botsen. Door de openheid in de sessies heb ik veel meer begrip gekregen voor mijn collega’s en ben ik beter instaat aan te sluiten bij wat ze nodig hebben.

Deelnemers over de sessies